Akcjonariat

Podział kapitału

Grupa Inwestycyjna APK Sp. z o.o.
46.51%
Fotbox Sp. z o.o.
8.28%
Mazur Krystyna
7.93%
Jarecka Anna
9.94%
Pozostali
27.34%


Podział głosów

Grupa Inwestycyjna APK Sp. z o.o.
46.51%
Fotbox Sp. z o. o.
8.28%
Mazur Krystyna
7.93%
Jarecka Anna
9.94%
Pozostali
27.34%


Akcjonariat Ilość akcji % kapitału Ilość głosów % głosów
Grupa Inwestycyjna APK Sp. z o.o. 19 650 000 46,51% 19 650 000 46,51%
Fotbox Sp. z o.o. 3 500 000 8,28% 3 500 000 8,28%
Jarecka Anna 4 200 000 9,94% 4 200 000 9,94%
Mazur Krystyna 3 350 000 7,93% 3 350 000 7,93%
Pozostali 11 553 333 27,34% 6 131 303 27,34%

Łączna liczba akcji: 42 253 333, łączna liczba głosów: 42 253 333.